Is glaswol gevaarlijk?

Bijgewerkt: 1 maart 2023

Glaswol is een populair isolatiemateriaal. Waarschijnlijk is het aanwezig op de zolder, de slaapkamer of in andere ruimtes. Van sommige isolatiematerialen weten we dat ze niet zo goed zijn voor de gezondheid. Is glaswol gevaarlijk? Het werken met dit materiaal brengt risico’s met zich mee. Lees meer over deze gezondheidsrisico’s.

Wat is glaswol

Glaswol is een zout oftewel silicaat dat uit kiezelzuur bestaat. Het wordt vervaardigd uit zand en gerecycled glas. Dit materiaal wordt veel voor isolatie gebruikt. Het voordeel van glaswol is dat het niet brandbaar is en ook niet in water oplost.

De voordelen van dit materiaal

Van de verschillende bouwmaterialen is glaswol zeer eenvoudig te verwerken. Juist omdat het niet brandbaar is, biedt het extra veiligheid. Bovendien weegt het materiaal weinig en is hierdoor makkelijk verplaatsbaar. Het kan eenvoudig worden gesneden of geknipt.

Wanneer het om een onregelmatige ruimte gaat, dan is glaswol makkelijk op te vouwen. In deze toestand vult het de onregelmatige ruimte goed op.

De werking van het materiaal is zeer eenvoudig. Een glaswoldeken heeft een open structuur. Lucht wordt tussen de vezels ingesloten en kan niet circuleren. Stilstaande lucht houdt warmte vast, waardoor er een isolerende luchtlaag ontstaat.

Zo gevaarlijk is glaswol

Bij de verwerking van dit materiaal kan er jeuk ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door de fijne vezels. Daarom is het altijd raadzaam om werkhandschoenen te dragen.

Ook wordt geadviseerd om een stofmasker op te zetten. Maar is glaswol gevaarlijk om mee te werken? Het bevat geen kankerverwekkende stoffen. Toch kan dit materiaal jeuk en irritatie aan de huid veroorzaken.

Glaswolvezels inademen

Wanneer je in glaswol knipt of snijdt komen er kleine vezels los. Je kunt deze glaswolvezels inademen. De vezels komen in de longen terecht en blijven hier zitten. Hierdoor ontstaat er littekenweefsel in de longen, ook wel fibrose genoemd.

Het probleem met fibrose is dat het niet kan herstellen. Er blijft dus voor altijd littekenweefsel achter. Hierdoor ontstaat er minder ruimte in de longen, en kan er minder lucht in. Het gevolg is dat je steeds minder goed kunt ademhalen.

Wanneer je dagelijks met glaswol werkt kan dit zeker gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Er kan blijvende schade aan de longen ontstaan. Daarom is het altijd belangrijk om veiligheidsmaatregelen te nemen:

  • De ruimte voldoende ventileren
  • Een stofmasker met filter dragen

Irritatie aan de ogen

De vezels die vrijkomen bij de verwerking van glaswol kunnen ook in de ogen terechtkomen. Meestal ontstaat er irritatie aan de ogen. Maar er kan zelfs een oogontsteking ontstaan. Dus ja, glaswol is ook gevaarlijk voor de ogen. Draag daarom altijd een veiligheidsbril. Al helemaal wanneer je glaswol knipt of snijdt.

Overige veiligheidsmaatregelen

Hieronder vind je alle belangrijke veiligheidsmaatregelen op een rij, ook de maatregelen die al eerder genoemd zijn.

  1. Altijd goed ventileren
  2. Draag goede werkhandschoenen
  3. Zorg voor een stofmasker met filter
  4. Draag een veiligheidsbril
  5. Draag werkkleding of een overall zonder zakken, zodat de vezels hier niet achter blijven hangen
  6. Niet roken, eten of drinken tijdens het werken met dit materiaal
  7. Gebruik altijd een scherp mes om glaswol te snijden
  8. Na de werkzaamheden kleding buiten hangen en jezelf afspoelen met water

Zijn er vezels op de huid terechtgekomen? Spoel met koud water en hierna met warm water en zeep wassen. Doe dit zo snel mogelijk zodat de vezels niet dieper in de huid kunnen dringen.

Afval op de juiste wijze afvoeren

Resten glaswol moet je goed in plastic verpakkingen, bijvoorbeeld vuilniszakken. Bind deze zakken dicht. Veeg de ruimte niet met een bezem maar gebruik een stofzuiger met HEPA filter. Het filter voorkomt verspreiding van de glaswolvezels.

Is glaswol gevaarlijk wanneer het als isolatiemateriaal is aangebracht?

Wanneer glaswol eenmaal als isolatiemateriaal is aangebracht vormt het geen gevaar voor de gezondheid. Uitgezonderd wanneer ratten of muizen aan het glaswol knagen. Dan kunnen er vezels vrijkomen. Wanneer je in een ruimte werkt waar glaswolplaten- of dekens zichtbaar zijn, dan betekent dit dat de vezels ook in de ruimte terecht kunnen komen.

Vooral op zolders en in (geïsoleerde) schuurtjes kunnen veel muizen of ratten leven. Die zijn dol op het warme isolatiemateriaal. Zorg dat je muizen en ratten bestrijdt. Doe je dit niet dan komen er vezels in de ruimte terecht die in aanraking komen met je huid of ogen. Of je kunt glaswolvezels inademen.

Daarnaast brengen muizen en ratten beschadiging aan het isolatiemateriaal aan. Hierdoor zal de isolatie niet meer zo goed werken.

Let op met vochtproblemen

Glaswol mag niet nat worden. Het is niet zo dat natte glaswolvezels problemen veroorzaken, want doordat ze zwaarder zijn zweven ze niet door de lucht. Maar de isolatiewaarde gaat verloren. Wanneer glaswol eenmaal nat is geweest zal het nooit meer goed isoleren. Zelfs niet wanneer het hierna volledig droogt.

Schuiven naar boven