Nadelen van grijze energie

Bijgewerkt: 16 januari 2023

Grijze stroom oftewel grijze energie is afkomstig van fossiele brandstoffen. Eeuwenlang heeft de mens zich dankzij fossiele brandstoffen staande kunnen houden. Inmiddels zijn we er achter dat de verbranding van deze brandstoffen niet goed is voor het klimaat. Waarom stappen we steeds vaker over op groene energie.

Is het nog wel verstandig om voor vervuilende stroom te kiezen? Ontdek de nadelen van grijze energie.

Het opwekken van grijze stroom

Voor het opwekken van grijze stroom wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Dit kan op drie verschillende manieren.

Kolen (steenkool) worden al heel lang gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Dit gebeurt in een kolencentrale. Water wordt onder hoge druk in een speciale ketel gepompt en met poederkool verhit. Hierdoor ontstaat er hete stoom met een temperatuur die rond de 600 °C ligt. De stoom gaat door een stoomturbine waardoor dit energie oplevert.

Aardolie is een ingrediënt van producten zoals diesel en benzine. Ook is het een brandstof voor het opwekken van elektriciteit.

Gas wordt omgezet in energie (elektriciteit). Het merendeel van de productie van grijze energie vindt vanuit aardgas plaats.

Kernenergie wordt opgewekt in een kerncentrale. Hierbij worden atoomkernen van het erts uranium gespleten. De energie die vrijkomt is beschikbaar voor elektriciteit.

6 nadelen van grijze energie

Verschillende landen proberen versneld over te stappen van grijze naar groene energie. Dit heeft verschillende voordelen maar is vooral belangrijk voor de toekomst van de aarde. Ontdek 6 belangrijke nadelen van grijze energie.

1. Fossiele brandstoffen raken langzaam op

De verwachting is dat de makkelijk te bereiken voorraden aardgas en aardolie rond het jaar 2075 op zijn. Wanneer de mens ‘dieper graaft’ dan is er nog meer voorraad beschikbaar, maar ook dit is ooit opgebruikt. We beroven de aarde van fossiele brandstoffen. Willen we in de toekomst hier ooit nog gebruik van maken, bijvoorbeeld in noodsituaties, dan moeten we er zuinig op zijn.

2. Steenkool is zeer vervuilend

Een opmerkelijk nadeel van grijze energie is de opwekking vanuit steenkool. Van steenkool is bekend dat het een tweemaal zo hoge CO2 uitstoot heeft dan aardgas. CO2 oftewel koolstofdioxide is zeer slecht voor het klimaat. Het absorbeert warmte waardoor er een isolerende deken rondom de aarde komt te liggen. Teveel CO2 zorgt ervoor dat deze deken zo dik wordt dat de aarde veel opwarmt. Dit heeft een negatieve invloed op planten, dieren en de toekomst van de mens.

3. Anderhalve graad opwarming

Door de verhoogde CO2 uitstoot, iets dat onder andere te danken is aan grijze stroom, is de aarde ongeveer anderhalve graad opgewarmd. Hierdoor smelt het ijs op de Noordpool waardoor de zeespiegel gevaarlijk stijgt. Ook verdwijnen koraalriffen geheel.

Wanneer dit zo doorgaat zal het noordpoolgebied rond het jaar 2050 in de zomer helemaal ijsvrij zijn. De zeespiegel is wereldwijd dan met 30 cm gestegen. We moeten dus zo snel mogelijk van grijze energie af.

4. Het is (bijna) niet goedkoper dan groene stroom

In het verleden was groene stroom duurder. Hierdoor bleef het interessant om grijze energie af te nemen. Gelukkig is hier verandering in gekomen en zijn de prijsverschillen nauwelijks merkbaar. Omdat overheden in de toekomst de uitstoot van CO2 fors terug willen dringen zal grijze energie duurder worden.

5. Schade aan het milieu door ongevallen

Om grijze stroom op te wekken zijn fossiele brandstoffen nodig. De winning van deze brandstoffen is niet geheel zonder risico. Ongelukken met olietankers en andere omgevallen veroorzaken veel schade aan het milieu. Planten en dieren zijn hier de dupe van. Het duurt vaak jaren voordat de natuur van een dergelijk ongeluk hersteld is. Soms vindt deze herstelling nooit meer plaats.

6. Bij kernenergie komt ook CO2 vrij

Bij het maken van kernenergie komt geen CO2 vrij. Dit gebeurt wel bij het winnen van uranium en het vervoer en opslag van kernafval. Bovendien zijn kerncentrales gevaarlijk want er ontstaat radioactief afval dat gezondheidsbedreigende straling afgeeft.

Ondanks de veiligheid van kerncentrales is het in het verleden al gebeurd dat er een lekkage ontstond. Hier zijn mensen ernstig ziek van geworden en sommigen zijn zelfs overleden. In Nederland staat nog één werkende kerncentrale voor consumenten en bedrijven. De overheid wil nieuwe kerncentrales in Nederland. Hierbij moeten ze aan zeer strenge eisen voldoen want de CO2 uitstoot moet minimaal zijn én de veiligheid staat voorop.

Grijze stroom is niet milieuvriendelijk

Het is belangrijk om te weten dat grijze stroom schadelijk is voor het milieu. Dit geldt niet alleen voor grijze stroom maar ook wanneer je zelf fossiele brandstoffen gebruikt. Denk maar eens aan aardgas om je huis te verwarmen of te koken. Of een kachel stoken op steenkool.

Daarnaast is het verbranden van hout op niet zo goed voor het milieu. Hout is immers ook een fossiele brandstof. Tijdens het verbranden van hout komen er rookgassen vrij waaronder koolmonoxide en kooldioxide. Hout is net zo vervuilend voor het milieu en moet ook worden teruggedrongen.

Groene stroom gebruiken

Omdat grijze energie veel nadelen heeft is het altijd beter om gebruik te maken van groene stroom. Dit kan op twee verschillende manieren:

  • Zelf groene stroom opwekken
  • Groene stroom via de energieleverancier

Het voordeligst is zelf groene stroom opwekken, bijvoorbeeld middels zonnepanelen. Dit vraagt wel om een investering maar verdient zich na enkele jaren weer terug. Ook is het mogelijk om groene stroom via de energieleverancier te krijgen. Het is niet direct goedkoper maar het is wel beter voor het milieu en dat geeft weer een goed gevoel.

Schuiven naar boven