Komst twee nieuwe kerncentrales in Nederland

Bijgewerkt: 10 januari 2023

Rond het jaar 2035 moeten er twee nieuwe kerncentrales in Nederland staan. Het kabinet heeft inmiddels aangegeven waar deze gebouwd worden. Dit zal in Borssele zijn, de gemeente waar al een werkende kerncentrale staat.

December 2022

De bouw van deze kerncentrales

Het is de bedoeling dat elke kerncentrale straks een vermogen heeft van 1000 tot 1650 megawatt. 1000 megawatt staat gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 404 gezinnen. Met deze twee kerncentrales kunnen ongeveer 1214 gezinnen elk jaar voorzien worden van elektriciteit.

Hiermee zouden de twee centrales goed zijn voor gemiddeld 11% van de totale elektriciteitsproductie.

Waarom er kerncentrales bijkomen

Ondanks dat we er alles aan doen om groene energie op te wekken gaat dit niet snel genoeg om te voldoen aan de klimaateisen. Nederland is te afhankelijk van de import van energie, die vaak ook nog eens op een milieuonvriendelijke manier wordt opgewekt. Om te voorkomen dat we straks meer elektriciteit met fossiele brandstoffen produceren zijn de bouw van deze twee kerncentrales een goed idee.

Borselle op schiereiland Zuid-Beveland

Naast de twee nieuwe kerncentrales blijft de huidige kerncentrale in Borselle ook bestaan. Borselle is een klein dorp op het schiereiland Zuid Beveland, gelegen in de provincie Zeeland. Dit dorp telt ongeveer 1500 inwoners en is dus helemaal niet zo groot.

Hier staan straks niet alleen alle drie de kerncentrales, ook vindt hier de centrale opslag voor radioactief afval plaats.

Bestaande kerncentrale blijft langer open

Vroeger stonden er veel meer kerncentrales in Nederland. Die werden eind jaren 90 gesloten. Vanwege het terugdringen van de CO2uitstoot heeft de overheid er behoefte aan om toch weer kerncentrales te openen. Ze brengen minder CO2 uitstoot met zich mee.

Oorspronkelijk zou de bestaande kerncentrale in Borselle tot het jaar 2033 energie produceren. Het kabinet heeft besloten dat deze kerncentrale langer in productie moet blijven. Wel wordt bekeken of dit op een veilige manier kan.

Het versnellen van de plannen

Het kabinet vindt het belangrijk om de bouw van de prime kerncentrales zo snel mogelijk te realiseren. De processen die nodig zijn om dit te realiseren worden niet meer na elkaar uitgevoerd, maar tegelijkertijd. Zo kunnen meerdere geïnteresseerde marktpartijen meedenken om tot een sneller resultaat te komen.

De komst van deze twee kernreactoren is niet alleen spannend voor de overheid mag ook voor de bewoners uit Borselle. Daarom worden deze zoveel mogelijk bij de plannen betrokken.

Eemshaven en Maasvlakte zijn als alternatieven geschrapt

Eerder was er nog niet geheel duidelijk waar de twee kernreacties zouden komen. De alternatieven waren Eemshaven en de Maasvlakte. Die twee zijn nu definitief van de baan. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze helemaal nergens voor dienen. Met de Maasvlakte hebben zowel de rijksoverheid als de gemeente Rotterdam plannen voor het realiseren van waterstofinstallaties.

Schuiven naar boven