Zwarte lijst energieleveranciers

Bijgewerkt: 12 november 2023

Sommige energieleveranciers staan in de rode cijfers. Dit is voor consumenten zeer risicovol. Wanneer de energieleverancier failliet gaat dan ben je als consument je betaalde voorschotten kwijt. Je moet alsnog de jaarrekening voldoen en dit betekent dubbele kosten.

De zwarte lijst energieleveranciers toont aan welke leveranciers het financieel moeilijk hebben. Dit betekent niet direct dat ze failliet gaan, maar zorgen zijn er wel.

Kleinere energieleveranciers hebben vaak een lagere solvabiliteit

Uit onderzoek van de Vastelastenbond is gebleken dat veel kleine energieleveranciers een wat lagere solvabiliteit hebben. Dit is de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen binnen een onderneming. Het komt erop neer dat de kleinere bedrijfjes de schulden op lange termijn niet of moeilijk kunnen voldoen.

Feitelijk gaat het hier om bedrijven die voor een groot deel gefinancierd zijn met geleend geld. Dat geld moeten worden terugbetaald en dat brengt een hoge financiƫle druk met zich mee. Een klein verlies kan voor een dergelijk bedrijf al tot een faillissement leiden.

Leveranciers die in het verleden failliet gingen

In oktober 2018 ging Energieflex failliet, in februari 2019 volgde Robin Energie. Het kleine aantal klanten werd door grotere energieleveranciers overgenomen. Ook Welkom Energie, Enstroga, Allure Energie, Anode Energie en Sepa Green Energy gingen failliet. Allemaal kleinere leveranciers die door verschillende oorzaken in de problemen zijn geraakt.

Zwarte lijst energieleveranciers

Er bestaat niet zoiets als een zwarte lijst energieleveranciers. Wel is regelmatig bekend welke leveranciers risicovrij zijn. Dat ze op dit moment een risico vormen wil natuurlijk niet zeggen dat dit in de toekomst ook het geval is. Een bedrijf kan namelijk zijn solvabiliteit verbeteren.

In 2021 werd bekend dat Fenor Energie, Gewoon Energie, VanHelder en Welkom Energie een lage solvabiliteit hadden. Welkom Energie en Fenor gingen niet lang daarna failliet. Andere leveranciers hebben een positieve maar nog steeds een lager solvabiliteit. Deze bedrijven vormen ook een risico, maar minder dan die met een negatieve solvabiliteit.

Zo staan grote energieleveranciers ervoor

De allergrootste bedrijven kom je niet op de zwarte lijst energieleveranciers tegen. Essent, Vattenfall en Eneco zijn de drie grootste en staan positief in de cijfers. Hier lopen consumenten zeer weinig risico.

Dat deze drie niet op de zwarte lijst voorkomen heeft met slimme inkoop van energie te maken. Ze kopen maanden van tevoren hun energie in, waarbij ze met opties werken. Zo oefenen ze invloed op de inkoopprijzen uit.

Kleine energieleveranciers pakken het vaak anders aan. Ze verkopen energie tegen vaste tarieven aan hun klanten. Later hopen ze dat ze energie goedkoop op de markt in kunnen kopen. Wanneer energieprijzen flink stijgen dan draaien ze verlies.

Greenchoice doet het uitstekend

Het Nederlandse energiebedrijf Greenchoice heeft een zeer positieve solvabiliteit. Volgens de Vastelastenbond staat dit energiebedrijf er zeer goed voor. Greenchoice is voor 70% in handen van Energie Concurrent, de overige 30% behoort toe aan Eneco. Deze energieleverancier levert enkel groene stroom. Meer dan 600.000 klanten zijn bij Greenchoice aangesloten.

Betaal nooit te hoge voorschotten

Wanneer een energieleverancier failliet gaat ben je de betaalde voorschotten kwijt. Je moet dan nog steeds de rekening voldoen, waarbij je de verloren voorschotten alsnog betaalt. Als consument loop je dus financieel risico.

De overheid wil dat consumenten beter beschermd worden. Energieleveranciers die failliete leveranciers overnemen zouden niet alleen de klanten maar ook de schulden over moeten nemen.

Schuiven naar boven