Nederland onderweg naar een kernenergie revolutie

Bijgewerkt: 1 december 2023

Nederland omarmt langzaam maar zeker kernenergie. Dit blijkt uit de recentste statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nieuwe data tonen een groeiende steun voor kernenergie onder Nederlanders. Hiertegenover staan slechts enkele politieke partijen die het afwijzen.

De tijden lijken te veranderen. Zelfs met een historische tegenstand van partijen als GroenLinks-PvdA, de SP en PvdD, groeit de voorkeur voor kernenergie. Dit is een opvallende verschuiving, vooral gezien de voormalige campagnepositie van GroenLinks-PvdA leider Timmermans, die fel tegen kerncentrales was. Hoe vindt de kosten te hoog.

Groeiende acceptatie onder de bevolking

Recente cijfers onthullen dat 36 procent van de Nederlanders nu meer voorstander is van kernenergie. Dit is een toename ten opzichte van de 25 procent in 2020. De groep die tegen kernenergie is, daalde van 43,2 procent naar 27 procent. Deze veranderingen markeren een groeiend draagvlak voor nucleaire energie. Toch blijft kernenergie minder populair dan zonne- en windenergie. Mede omdat aan de naam een nare bijsmaak zit. Toch is er kernenergie betrekkelijk veilig.

Kernenergie duurder dan andere duurzame bronnen

Er is een discussie gaande omtrent de kosten van verschillende energiebronnen. Onderzoeker Ruut Schalij vindt wel dat vergelijkingen tussen de kosten van energiebronnen zoals kernenergie, wind- en zonne-energie enigszins ‘populistisch’ zijn.

Zonne- en windenergie zijn goedkoper. Maar hiervoor zijn we volledig afhankelijk van de weersomstandigheden. Op een windstille sombere dag mocht er nauwelijks energie opgewekt. Kernenergie is er altijd.

Zoiets kan ook nadelig zijn. Schalij legt uit dat je met kernenergie wat wel 20 keer meer elektriciteit produceert. Hiervoor zijn flinke batterijsystemen nodig. Dit maakt de goedkoop opgewekte energie duurder.

Het risico op een kernramp

Kernenergie is een van de veiligste methoden om elektriciteit te produceren. Veel mensen brengen kernenergie in verband met straling. Nederlandse kerncentrales moeten aan alle veiligheidseisen voldoen. Dit voorkomt dat mensen worden blootgesteld aan radioactieve straling.

De kans op een kernongeval is klein. Maar het risico van een kernramp of het beheer van kernafval wegen in de besluitvorming. Aan de andere kant kan dit voor vertraging zorgen bij het bereiken van de klimaatdoelen.

Hoge energieprijzen blijven zorgelijk

Sinds 2021 zijn de energieprijzen flink gestegen. Momenteel dalen ze weer en lijkt de energiecrisis voorbij. Maar het is onzeker of tarieven blijven dalen, of straks toch weer omhoogschieten. Ook hierdoor is het belangrijk dat Nederland zoveel mogelijk zelf energie opgewekt en minder importeert. Van de ene kant maakt dit het land minder afhankelijk van anderen. Maar het is ook goedkoper om zelf energie te produceren.

Schuiven naar boven