Mensen zonder zonnepanelen betalen voor mensen met zonnepanelen

Bijgewerkt: 29 oktober 2023

De stelling luidt dat mensen zonder zonnepanelen, moeten betalen voor mensen die wél zonnepanelen hebben. Wat is hiervan waar? Het klopt gedeeltelijk. Energiebedrijven met vaste tarieven voor afname en teruglevering, benadelen mensen zonder zonnepanelen.

De salderingsregeling en wat dit voor zonnepaneelbezitters betekent

Stel dat je 16 zonnepanelen hebt die jaarlijks ongeveer 5500 kWh opwekken. Je jaarlijks verbruik ligt op 5200 kWh, dus je kunt zelfs wat terug leveren. Hier ontvang je een terugleververgoeding voor.

Nu is het zo dat de zonnepanelen op sombere dagen geen energie opwekken. Maar je verbruikt wel stroom. Dat neem je op dit soort dagen van de energieleverancier af.

De salderingsregeling houdt in dat je de teruggeleverde energie één op één mag wegstrepen met de verbruikte energie. Heb je 5500 kWh opgewekt en 5200 kWh verbruikt, dan wordt 5200 kW tegen elkaar weggestreept. Voor de overige 300 kWh ontvang je een terugleververgoeding.

Waarom deze regeling in het leven is geroepen

Er was een tijd dat niemand erover dacht om zonnepanelen aan te schaffen. Ze waren duur, en de terugverdientijd was erg lang. Daarom besloot de regering de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Hiervoor werd de salderingsregeling in het leven geroepen.

Inmiddels liggen er zoveel zonnepanelen op Nederlandse daken, dat de salderingsregeling achterhaald is. Hij wordt vanaf 2025 afgebouwd en vanaf 2030 verdwijnt hij helemaal.

Betalen mensen zonder zonnepanelen voor mensen met zonnepanelen?

Ja, onder de salderingsregeling moeten mensen zonder zonnepanelen betalen voor mensen mét zonnepanelen. Maar waarom eigenlijk?

Dit komt door grote pieken en dalen op het elektriciteitsnet. Dit moet in balans worden gehouden, en dat kost veel geld. Hierdoor betaalt iedereen een paar euro extra per maand. Ook mensen zonder zonnepanelen, betalen hieraan mee.

Een oneerlijke verdeling

De aanschafprijs van zonnepanelen is niet mis. Voor een pakket van 9 zonnepanelen ben je al snel € 5500 kwijt, inclusief installeren. Wil je 24 zonnepanelen dan moet je op een aanschafprijs van € 16.000 rekenen.

Dit soort hoge prijzen zorgt ervoor dat alleen vermogende mensen zonnepanelen kunnen aanschaffen. Mensen met een kleine beurs zijn hier de dupe van.

Gelukkig zijn er ook steeds meer woningcorporaties die hun huurwoningen van zonnepanelen voorzien. Maar hierbij zijn huurders afhankelijk van twee factoren:

  • Óf de verhuurder zonnepanelen gaat leggen
  • Wanneer dit gebeurt, en hoeveel zonnepanelen

De overheid loopt belastinginkomsten mis

Eigenaren van zonnepanelen die opgewekte energie aftrekken van hun verbruik, hoeven geen energiebelasting te betalen. Dat voordeel hebben de eigenaren. Hierdoor loopt de overheid belastinginkomsten mis. Het zou jaarlijks om ongeveer 250 miljoen euro gaan. Hoe meer mensen zonnepanelen aanschaffen, hoe groter de gemiste belastinginkomsten. Ook weer een reden waarom ze snel van de salderingsregeling af willen.

Profiteren van mensen die zonnepanelen hebben

Je kunt het ook omdraaien: profijt halen uit mensen die overcapaciteit hebben. Dit is vooral op zonnige en zomerse dagen het geval. Het elektriciteitsnet wordt dan overbelast, terwijl er op dat moment een lage vraag naar energie is.

Met een dynamisch energiecontract profiteer je van dit soort momenten. Je ontvangt stroom tegen inkoopprijs. Wanneer je juist op piekmomenten je energievretende apparaten aanzet, staan ze (bijna) gratis te draaien.

In de winter werkt dit niet. De zon schijnt nauwelijks of is te zwak om voldoende energie op te wekken. Hierdoor zijn de stroomprijzen onder dynamische contracten in de winter altijd hoger.

Is het nog interessant om zonnepanelen aan te schaffen?

Met hoge energieprijzen zijn zonnepanelen interessant genoeg. Maar wanneer de salderingsregeling verdwijnt, is de nettowinst kleiner. Omdat steeds meer huishoudens zelf energie opwekken, ga je straks krijgen dat de energieprijzen dalen. Dan wordt de terugverdientijd van zonnepanelen gelijk een stuk langer.

In 2022 lag de terugverdientijd op drie tot vijf jaar. In 2023 is dit opgelopen naar vijf tot zeven jaar. Het is mogelijk dat de terugverdientijd over enkele jaren meer dan 10 jaar bedraagt. En misschien nog wel langer.

Wanneer je geen geld hebt om zelf energie op te wekken

je wil je koophuis verduurzamen, maar hebt hier eigenlijk geen geld voor. Goed nieuws: huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014 per jaar, kunnen een renteloze lening afsluiten. Dit doen ze bij het Nationaal Warmtefonds. De renteloze lening is alleen bedoeld voor verduurzaming.

Schuiven naar boven